Przemocy Mówimy NIE!
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Pogadanki środowiskowe

Pogadanki środowiskowe

    I.    Pogadanki dla liderów sołectw z gmin Powiatu Suwalskiego
/9 spotkań 2 godzinnych w poszczególnych gminach/

Na spotkania zaproszone zostaną najaktywniejsze osoby w sołectwach. Treścią spotkań będzie zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat zjawiska przemocy, form pomocy oraz sposobów zapobiegania  przemocy oraz zainspirowanie  do tworzenia  grup samopomocowych i grup wsparcia na terenach wiejskich.

Uczestnicy pogadanek otrzymają:

 - materiały edukacyjne

Liczebność grupy: do 40 osób

Termin realizacji: do uzgodnienia

Miejsce realizacji: teren gmin Powiatu Suwalskiego

Realizatorzy: Stanisław Dziemian, Danuta Gwiazdowska, pracownicy PCPR w Suwałkach

  II.    Pogadanki dla młodzieży szkolnej

Pogadanki prowadzone będą przez pedagogów przygotowanych poprzez kursy  i wcześniejsze szkolenia oraz przez pracowników PCPR na terenie szkół, szczególnie w ramach Kampanii Białej Wstążki. Będą to między innymi Randka bez przemocy i Niebieska Karta w szkole.  W ramach projektu przygotowane zostaną materiały edukacyjne na spotkania, które przekazane zostaną dla młodzieży.

Uczestnicy pogadanek otrzymają:

 - materiały edukacyjne

Liczebność grupy: 1-2 klasy

Termin realizacji: w ramach Kampanii Białej Wstążki 25.11-10.12.2014

Miejsce realizacji: teren szkół Powiatu Suwalskiego

Realizatorzy: pedagodzy szkolni, pracownicy PCPR, ...

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać elektronicznie e-mailem na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub faxem: 87 565 92 84

III.    Pogadanki osób przygotowujących się do małżeństwa

Pogadanki dla narzeczonych prowadzone będą przez pracowników PCPR lub doradców rodzinnych współpracujących z PCPR w ramach prowadzonych Kursów Przedmałżeńskich. W ramach projektu przygotowane zostaną materiały edukacyjne na spotkania, które przekazane zostaną dla osób przygotowujących się do małżeństwa poprzez osoby prowadzące.

Uczestnicy otrzymają:

 - materiały edukacyjne

Termin realizacji: 1.09.2014 -31.12.2014

Miejsce realizacji: Parafie Suwalskie

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać elektronicznie e-mailem na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub faxem: 87 565 92 84


 


© 2014 PCPR Suwałki

  Tworzenie stron internetowych ONAVI